Skip to main content

Självrengörande filter

HiFlux Auto-line© Filter har utvecklats som ett kompakt, självrengörande filter. Den kraftiga filterkonstruktionen gör det lämpligt inom industriell användning där driftspålitlighet och tillförlitlighet är avgörande. Detta innefattar filtrering av de flesta vätskor, inkluderat processvatten, kylvatten, spillvatten, färger, lacker, bindemedel, polymerer etc, där effektiv förfiltrering och slutfiltrering inom ett intervall på 30 – 2000 mikron krävs.

HiFlux Filtration A/S är specialiserade inom filterlösningar för industriella syften. Företaget erbjuder fler än 20 000 kombinationer inom området standardfilter. Samtidigt löses flera olika specialuppgifter – anpassade till individuella kunders krav. Därför är rådgivning och problemlösning viktiga delar inom vårt företag.

Titta på den här animationen som visar hur självrengörande filter fungerar

Tillämpningar

HiFlux Filtration A/S är ett danskt företag som i mer än 60 år specialiserat sig på att erbjuda filterlösningar till många olika industrisektorer.

Låt dig inspireras av filteranvändningen inom de olika sektorerna:

Ta reda på mer här...

HiFlux Auto-line-filter är tillverkade av rostfritt syrasäkert stål och används när en automatisk kontinuerlig rengöringsprocess krävs. Eftersom orenheterna koncentreras i filtret tills de dräneras medan filtret fortfarande är i drift, blir vätskeförlusten på grund av rengöringen minimal.

Filtreringsprincipen baseras på filterelement, med smutspartiklarna som hålls kvar på insidesytan på filterelementet.

Under rengöringsprocessen skrapas smutsen in i en slamkammare varifrån den dräneras bort från filtret i lämpliga intervaller. Detta resulterar i en definierad och total rengöring av filtret.

Dräneringen kontrolleras individuellt, vilket innebär att förlusten av mediet minskas till ett absolut minimum i samband med slamavskiljningen.

Vid rengöring skrapar ett antal knivar filterelementets yta och leder slammet in i slamkammaren i botten på filtret. Principen är den roterande skruven. Den här principen innebär att filtret uppnår en stor smutskapacitet tack vare regelbunden skrapning. Flödet genom filtret är konstant under skrapningsperioden, vilket betyder att filtret kan arbeta kontinuerligt och flödet inte avbryts.

Dräneringen av filtret äger rum genom bottenventilen som kan ställas in för att aktiveras efter en viss tidsperiod. Detta resulterar i att slammet koncentreras innan det trycks ut ur filtret. Därmed minskas produktförlusten till ett minimum.

Dräneringen äger vanligtvis rum inom en period på 1 – 3 sekunder då ett litet tryckfall kan uppstå. Flödet i filtret reduceras bara med omkring 5 – 10 % under den korta period då dräneringen äger rum.

Filtret finns tillgängligt som R-E-version där skrapningsprocessen drivs av en kugghjulsmotor eller som R-P-version då skrapningsprocessen drivs av en pneumatisk aktuator. Vid utvecklingen av filtret har stor vikt lagts på att göra konstruktionen robust och tillförlitlig. Genom att begränsa antalet rörliga delar har förslitning och underhållsbehov minimerats. Den enkla konstruktionen gör filtret mycket lätt att serva då inget behov finns av extern service eller specialverktyg. Den kompakta designen på filtret gör det dessutom lämpligt för situationer där höjden är begränsad.

HiFlux Auto-line-filter är tillverkade av rostfritt syrasäkert stål och används när en automatisk kontinuerlig rengöringsprocess krävs. Eftersom orenheterna koncentreras i filtret tills de dräneras medan filtret fortfarande är i drift, blir vätskeförlusten på grund av rengöringen minimal.

Filtreringsprincipen baseras på filterelement, med smutspartiklarna som hålls kvar på insidesytan på filterelementet.

Under rengöringsprocessen skrapas smutsen in i en slamkammare varifrån den dräneras bort från filtret i lämpliga intervaller. Detta resulterar i en definierad och total rengöring av filtret.

Dräneringen kontrolleras individuellt, vilket innebär att förlusten av mediet minskas till ett absolut minimum i samband med slamavskiljningen.

Vid rengöring skrapar ett antal knivar filterelementets yta och leder slammet in i slamkammaren i botten på filtret. Principen är den roterande skruven. Den här principen innebär att filtret uppnår en stor smutskapacitet tack vare regelbunden skrapning. Flödet genom filtret är konstant under skrapningsperioden, vilket betyder att filtret kan arbeta kontinuerligt och flödet inte avbryts.

Dräneringen av filtret äger rum genom bottenventilen som kan ställas in för att aktiveras efter en viss tidsperiod. Detta resulterar i att slammet koncentreras innan det trycks ut ur filtret. Därmed minskas produktförlusten till ett minimum.

Dräneringen äger vanligtvis rum inom en period på 1 – 3 sekunder då ett litet tryckfall kan uppstå. Flödet i filtret reduceras bara med omkring 5 – 10 % under den korta period då dräneringen äger rum.

Filtret finns tillgängligt som R-E-version där skrapningsprocessen drivs av en kugghjulsmotor eller som R-P-version då skrapningsprocessen drivs av en pneumatisk aktuator. Vid utvecklingen av filtret har stor vikt lagts på att göra konstruktionen robust och tillförlitlig. Genom att begränsa antalet rörliga delar har förslitning och underhållsbehov minimerats. Den enkla konstruktionen gör filtret mycket lätt att serva då inget behov finns av extern service eller specialverktyg. Den kompakta designen på filtret gör det dessutom lämpligt för situationer där höjden är begränsad.

HiFlux deltar på många mässor

HiFlux Filtration deltar regelbundet på mässor i hela Europa. Om vi inte finns representerade personligen är många av våra partner närvarande med våra produkter. I båda fallen är du välkommen att besöka oss så att vi kan prata om möjligheterna som HiFlux filter erbjuder för att uppnå en mer strömlinjeformad eller effektivare produktion.

Vi ser fram emot att träffa dig

Jag vill veta mer

Rådgivning

Att välja rätt filer för filtrering av vätska på ditt företag kräver specialistexpertis.

Våra kvalificerade medarbetare är redo att undersöka ditt företags behov, för att ta fram rätt lösning tillsammans.

Teknisk expertkunskap

I vissa fall kan lösningen vara ett av våra många standardfilter. I andra fall kräver filtreringsuppgiften en anpassning av filtren för att uppfylla dina specifika behov.

På konstruktionsavdelningen på HiFlux Filtration A/S arbetar ingenjörer och tekniska utvecklare med många års erfarenhet för att matcha exakt rätt filter för rätt uppgift inom industrin.

Kontakta oss

Hitta en HiFlux-partner nära dig

HiFlux Filtration A/S är specialiserade inom filterlösningar för industriella syften. Företaget erbjuder fler än 20 000 kombinationer inom området standardfilter. Samtidigt löses flera olika specialuppgifter – anpassade till individuella kunders krav.

Därför är rådgivning och problemlösning viktiga delar inom vårt företag.

Partnernätverk